Download Mẫu Sơ yếu lí lịch chuyên nghiệp mới nhất 2020

Dưới đây là Mẫu Sơ yếu lí lịch chuyên nghiệp mới nhất 2020 mà mình sưu tầm được, anh em chỉ việc download về cài và xài thôi.

Link google drive : Mẫu Sơ yếu lí lịch mới nhất 2020
Link dự phòng 1 : Mẫu Sơ yếu lí lịch mới nhất 2020

Link dự phòng 2: Mẫu Sơ yếu lí lịch mới nhất 2020

Link dự phòng : Mẫu Sơ yếu lí lịch mới nhất 2020

Tải link phía trên về để có file nhé các bạn

Sơ yếu lý lịch (SYLL) mà một mẫu tờ khai quan trọng nhất được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau đặc biệt là trong Hồ sơ xin việc. Mẫu Sơ yếu lí lịch chuẩn thường được bán kèm trong túi Hồ sơ. Tuy nhiên với tài liệu này, crack123 xin cung cấp tới người dùng mẫu Sơ yếu lý lịch Tự thuật đúng chuẩn (Mẫu thường được bán trong các túi Sơ yếu lý lịch). Bạn có thể sử dụng mẫu này để in ra hoặc điền đầy đủ thông tin rồi in ra để sử dụng.

Con đường tìm kiếm việc làm của bạn thành công hay thất bại phụ thuộc rất lớn vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bạn trước đó. Bản Sơ yếu lý lịch chính là viên gạch đặt nền móng cho quá trình tìm việc nên nó cần phải được chú trọng và hoàn thiện.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——-

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

Họ và tên: …………………………………..Nam, nữ:………………….

Sinh ngày……….tháng………..năm…………..

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:…………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Chứng minh thư nhân dân số:…………………Nơi cấp:…………

Ngày……………………….tháng…………………năm…………………

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng…………….Di động……………

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?:……………………………………..

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Số hiệu:…………………………….
Ký hiệu:…………………………….

Họ và tên: …………………………………………………. Bí danh:…………………………………

Tên thường gọi: …………………………………………………………………………………………

Sinh ngày………. tháng……… năm……………….. Tại:…………………………………………

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký thường trú hiện nay: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………………………….. Tôn giáo:………………………………..

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) …

………………………………………………………………………………………………………………….

Thành phần bản thân hiện nay: …………………………………………………………………….

Trình độ văn hoá: ……………………………………….. Ngoại ngữ:……………………………..

Trình độ chuyên môn: ……………………………………….. Loại hình đào tạo:……………..

Chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………………………………………….

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày……….. tháng………… năm …………………….

Nơi kết nạp: ………………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày………… tháng……….. năm……………………………..

Nơi kết nạp: ……………………………………………………………………………………………..

Tình hình sức khoẻ: ………………………. Cao…………….. Cân nặng:…………. kg…….

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn: ………………………………………………………

Cấp bậc: ……………………………………….. Lương chính hiện nay: ……………………….

Ngày nhập ngũ: ……………………………. Ngày xuất ngũ: ……………………………………

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố: …………………………………………….. Tuổi:………. Nghề nghiệp …………

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? ………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên mẹ: …………………………………………….. Tuổi:………. Nghề nghiệp …………

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? ………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên vợ hoặc chồng: …………………………………….Tuổi: ………………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………

Nơi làm việc: …………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………..

Họ và tên các con:
1) …………………………………………………..Tuổi:…………. Nghề nghiệp:………………

2) …………………………………………………..Tuổi:…………. Nghề nghiệp:………………

3) …………………………………………………..Tuổi:…………. Nghề nghiệp:………………

4) …………………………………………………..Tuổi:…………. Nghề nghiệp:……………..

5) …………………………………………………..Tuổi:…………. Nghề nghiệp:……………..

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm
đến tháng năm
Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng: ………………………………………………………………………….

Kỷ luật: …………………………………………………………………………………..

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan, Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………,ngày……tháng……năm……
Người khai ký tên

Scroll to Top