Download IDM kích hoạt bằng FILE PATCH

Hướng dẫn tạo file IDM kích hoạt bằng FILE PATCH Chính Chủ sau đó dùng vĩnh viễn mà không phải lo hết hạn. Xem video bên dưới để biết cách làm bạn nhé.

Link Full tải: https://bit.ly/imd-file-patch
Link dự phòng: https://bit.ly/imd-file-patch
Pass giải nén: Có bên trong tệp tải xuống.

Scroll to Top